Strona główna
Świadczone usługi
Nasi klienci
Przepisy prawne
Kontakt
Copyryght 2012 Spółdzielnia Kominiarzy
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Lublinie prowadzi działalność gospodarczą od 17 marca 1949r. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy
         w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000145220. Nr regonu GUS 000823569 Spółdzielnia jest płatnikiem podatku VAT [ NIP 712-010-31-66 ]
 
Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie
            Spółdzielnia prowadzi działalność od 1949
r. w zakresie świadczenia usług kominiarskich, a od
1996 r. prowadzony jest również Zakład Gazowniczy.
           
            Posiadamy złoty medal zasłużony dla
Miasta Lublin, a pracownicy posiadają odznaki za
zasługi dla Pożarnictwa, dla Spółdzielczości, dla
Lubelszczyzny i Miasta Lublin.

            Spółdzielnia Pracy Kominiarzy jest
członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów
Kominiarskich za pośrednictwem Fundacji Ochrony
Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska. Taka
przynależność obliguje do świadczenia usług dobrej
jakości. Każdego roku przedstawiciele Spółdzielni
Kominiarskich uczestniczą w dorocznych zjazdach
podsumowujących działalność kominiarską we
wszystkich krajach Europy.
            Nadrzędnym celem, jaki przyświeca naszej Spółdzielni, jest zdobycie i utrzymanie zaufania Klienta do
naszych usług świadczonych w sposób  profesjonalny , solidny i sprawny, zapewniający naszym Klientom pełne
bezpieczeństwo.
Zakłady kominiarskie z siedzibami w Lublinie, Kraśniku, Rykach oraz w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim świadczą
pełny zakres usług kominiarskich i gazowniczych, począwszy od konserwacji po przeglądy i wszelkie naprawy :
udrożnienia, przełączenie podłączeń do przewodów kominowych oraz doszczelnienie instalacji gazowej i wykonywanie
prób szczelności.

Usługi kominiarskie i gazownicze decydują o życiu i mieniu ludzkim.

            Spółdzielnia jest najlepszym sprawdzonym wykonawcą tych usług na terenie Lublina oraz województwa
lubelskiego. Częściowo świadczy również usługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i
mazowieckiego. Usługi na terenie województw ościennych świadczone są tylko dla wybranych firm - po wygranych
przetargach.

             Na terenie Lublina i województwa lubelskiego Spółdzielnia wykonuje najtrudniejsze i najważniejsze usługi
kominiarskie jak ekspertyzy i inwentaryzacje.
Dobrze zorganizowana praca i wysokie kwalifikacje załogi pozwoliły Spółdzielni przetrwać trudne okresy transformacji
ustrojowej, a zwłaszcza w zakresie pokonywania "niezdrowej konkurencji" prowadzącej działalność na preferencyjnych
warunkach w zakresie obciążeń podatkami i składkami ZUS.

             Usługi wykonywane są przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu - kamery inspekcyjnej, anemometrów,
eksplozymetrów i tradycyjnych narzędzi kominiarskich.

            Spółdzielnia nadal dobrze się rozwija, uzyskując wartościowe przyrosty sprzedaży usług od 5-10 % rocznie.
Świadczy to o dobrej renomie świadczonych usług i coraz większym zainteresowaniu nimi naszych klientów.  Odbywa
się to głównie poprzez realizację odpowiedniej polityki zarządzania Spółdzielnią opartą na :

  Przyjmowanie do realizacji tylko tych zleceń, w stosunku do których Spółdzielnia posiada odpowiednie zdolności 
wykonawcze.
  Zatrudnianie pracowników - mistrzów kominiarskich z długoletnim stażem.
  Wysokiej klasy sprzęt do badania ciągów i badania drożności.
  Doświadczenie wynikające z długoletniej działalności na rynku usług kominiarskich.
  Dobre kontakty z zarządzającymi budynkami.
  Terminowość realizacji usług.

Wielkim atutem naszej Spółdzielni jest konkurencyjność cen i możliwość ich negocjacji.
Projekt i wykonanie vo-net.pl
Historia
Strona główna
Historia
Świadczone usługi
Nasi klienci
Przepisy prawne
Kontakt
Media
Media